Семинари

Обучение на служители в избрани области на правото.

Можете да се свържете по всяко време с адвокатската кантора ако се интересувате за нашите семинари.